Algemeen Toebehoren


WMW Union Turning table 1800 x 2000 mm CNC

WMW Union Turning table 1800 x 2000 mm CNC

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Floorplates 2600 x 1200

Floorplates 2600 x 1200

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Cornac floorplates 5000 x 4950 mm

Cornac floorplates 5000 x 4950 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
T-slot table 8130 x 2030 mm

T-slot table 8130 x 2030 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
T-slot table 8200 x 2230 mm

T-slot table 8200 x 2230 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
T-slot table 2200 x 4500 mm

T-slot table 2200 x 4500 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Stolle 2000 x 1500 mm

Stolle 2000 x 1500 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Opspantafel 2000 x 2000 x 250 mm

Opspantafel 2000 x 2000 x 250 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
NN 270 x 510 x 65 mm

NN 270 x 510 x 65 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Fanuc CNC besturing

Fanuc CNC besturing

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Machineklem Bekbreedte 145 mm

Machineklem Bekbreedte 145 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Hoekopspanplaat 750 x 1660 x 3500 mm

Hoekopspanplaat 750 x 1660 x 3500 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Hoekopspanplaat 510 x 500 x 950 mm

Hoekopspanplaat 510 x 500 x 950 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Hoeksteun 1200 x 1120 x 3650 mm

Hoeksteun 1200 x 1120 x 3650 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
Opspanbalk 1750 x 120 mm

Opspanbalk 1750 x 120 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
T-slot table 3170 x 3170 x 620 mm

T-slot table 3170 x 3170 x 620 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag
T-slot table 1500 x 750 x 60 mm

T-slot table 1500 x 750 x 60 mm

 • Gebruikt
 • op aanvraag